Kancelaria Adwokacka Gdańsk – Dorota Chorążewicz-Woźniak

Witam Państwa na stronie internetowej mojej kancelarii adwokackiej w Gdańsku. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, przede wszystkim z zakresu kredytów frankowych, prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Specjalizuję się w prawie bankowym. Występuję w sporach sądowych przeciwko bankom i instytucjom finansowym. Łączę szeroką wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu jestem w stanie udzielić Państwu pomocy nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach i wyjaśnić zawiłości prawne na każdym etapie współpracy. Dążę do zrozumienia złożonych sytuacji życiowych, w których znajdują się moi klienci, a także ich potrzeb, aby w miarę możliwości personalizować działania w celu osiągnięcia rezultatów zgodnych z oczekiwaniami.

Kancelaria Adwokacka Dorota Chorążewicz-Woźniak mieści się w Gdańsku (Gdańsk Osowa) przy ul. Koziorożca 31. Wobec postępującej cyfryzacji postępowań sądowych i możliwości zdalnego kontaktu z Klientem, z moich usług skorzystać mogą nie tylko klienci z Trójmiasta, ale również z całej Polski. 

WYSOKI STANDARD USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU

Jednym z moich najważniejszych celów jest świadczenie najwyższej jakości usług w prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej w Gdańsku. Dlatego też dbam o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także ciągłe monitorowanie zmian zachodzących w polskim prawie. W ten sposób gwarantuję moim klientom, że otrzymają wsparcie zgodne z aktualnym stanem wiedzy i przepisami. Przez wysoki poziom usług rozumiem również dbałość o terminowość oraz jasne i przejrzyste zasady współpracy. Zdaję sobie sprawę, że czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, jakim dysponujemy, dlatego dokładam wszelkich starań, aby wszystkie usługi były realizowane sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Jakimi sprawami zajmuje się moja kancelaria?

Oferuję szeroki zakres usług prawnych, z których warto skorzystać w przypadku różnych problemów życiowych. Jednym z obszarów, w których kancelaria udziela wsparcia, jest likwidacja wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej. W ostatnich latach wiele osób zaciągnęło kredyty oparte na tej stopie procentowej, co doprowadziło do licznych kontrowersji i sporów z bankami. Mogę pomóc Państwu w uregulowaniu tego rodzaju spraw, dążąc do ich korzystnego rozwiązania. Zajmuję się także sprawami związanymi z prawem rodzinnym, spadkowym oraz odszkodowaniami. W przypadku spraw dotyczących nieruchomości, jako adwokat udzielam porad prawnych, reprezentuję klienta przed sądem oraz wspieram w przygotowaniu umów i innych dokumentów.

Jakie działania może podjąć adwokat?

Adwokat jako profesjonalista w dziedzinie prawa ma wiele możliwości działania na rzecz swojego klienta. Przede wszystkim może udzielać porad prawnych, które pomogą klientowi zrozumieć swoje prawa i obowiązki. Adwokat może również przygotowywać pisma procesowe, takie jak pozwy czy wnioski, które są niezbędne do prowadzenia sprawy w sądzie. Czynności te są często wykorzystywane w obszarze prawa cywilnego. Jest to bardzo szeroka dziedzina, obejmująca między innymi sprawy związane z umowami, ochroną dóbr osobistych czy też odpowiedzialnością za szkody. W przypadku konieczności reprezentacji klienta przed sądem adwokat będzie pełnił funkcję pełnomocnika procesowego. Oznacza to, że będzie miał możliwość występowania w imieniu klienta podczas rozpraw oraz składania wszelkich oświadczeń i wniosków. Adwokat może również prowadzić negocjacje z drugą stroną sporu.

Charakterystyka działań kancelarii

Moja praca charakteryzuje się przede wszystkim zaangażowaniem w każdą powierzoną sprawę. Dokładam wszelkich starań, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla klienta – niezależnie od skali czy złożoności problemu. Rzetelność i wnikliwość to kolejne cechy, które doceniają moi klienci. Dbam o to, aby każda sprawa była analizowana z należytą starannością i uwagą. Jednym z głównych atutów prowadzonej przeze mnie w Gdańsku kancelarii adwokackiej jest oferowanie najwyższej jakości usług za rozsądną cenę. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu klientów koszty związane z korzystaniem z usług prawnych stanowią istotny czynnik przy wyborze adwokata. Dlatego też stawiam na uczciwe i przejrzyste warunki współpracy, dążąc do tego, aby każdy klient miał możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Czego mogą Państwo oczekiwać od współpracy z moją kancelarią?

Decydując się na współpracę z Kancelarią Adwokacką Dorota Chorążewicz-Woźniak, mogą Państwo liczyć na stały kontakt z adwokatem. Klienci są na bieżąco informowani o postępach w realizacji ich sprawy, a wszelkie wątpliwości czy pytania są wyjaśniane w sposób jasny i zrozumiały. Co ważne, wyróżnia mnie indywidualne podejście do klientów. Wiem, że każda sprawa jest inna i każda w równym stopniu wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego też staram się dostosować swoje działania do konkretnej sytuacji, mając na uwadze zarówno interesy klienta, jak i obowiązujące przepisy prawa. Zależy mi na zbudowaniu z Państwem relacji opartej na zaufaniu. Chcę, by czuli się Państwo swobodnie i komfortowo, dzieląc się swoimi problemami prawnymi. Moim działaniom przyświeca zasada lojalności wobec klientów, dlatego mogę pochwalić się długotrwałymi i owocnymi relacjami z osobami, które korzystają z usług kancelarii.

Obszary Praktyki

Prawo cywilne

Więcej...

Kredyty frankowe

Więcej...

Prawo rodzinne

Więcej...

Prawo spadkowe

Więcej...

Nieruchomości

Więcej...

Odszkodowania

Więcej...

O Mnie

Moje doświadczenie zawodowe koncentruje się na sprawach cywilnych związanych z kredytami frankowymi. Reprezentuję klientów w sporach sądowych przeciwko bankom i instytucjom finansowym.

Moje usługi mają charakter kompleksowy, od rozpoznania sprawy i przygotowania pozwu, poprzez osobistą reprezentację na rozprawach sądowych, aż po uzyskanie satysfakcjonującego wyroku, którym najczęściej jest, najkorzystniejsze dla Klienta, unieważnienie umowy „frankowej”.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Adam Nowak

radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Krajewska

adwokat

Specjalizuje się w prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i rejestrowania znaków towarowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…